Hướng dẫn cài đặt ZTheme

Sau khi có web wordpress

Bước 1: Cài plugin Meta Box

Trong admin > Plugin > Cài mới > Search từ “meta box

cai dat plugin meta box

Bước 2: Cài plugin Meta Box AIO

Click Link sau để download plugin: http://bit.ly/ztheme-metabox-aio

(Lưu ý: Bạn hãy dùng gmail đã đăng ký với Ztheme để có quyền truy cập vào link trên)

Bước 3: Cài Ztheme

Trong admin > Giao diện > Thêm mới > Tải giao diện lên

Click Link sau để download Ztheme: http://bit.ly/ztheme-update

(Lưu ý: Bạn hãy dùng gmail đã đăng ký với Ztheme để có quyền truy cập vào link trên)

Bước 4: Nhập Licence được nhận qua mail khi mua tại đây

nhap licence ztheme

 

Video hướng dẫn chi tiết: