Schema Pro

Plugin làm schema nhanh – dễ – và đầy đủ cho home page, bài viết (artical) và …

Link download: http://bit.ly/ztheme-schema-pro

Z Theme
Sau nhiều năm dùng Wordpress và thiết kế landing page - SEO cho nhiều dự án. Chúng tôi thấy rằng, rất nhiều khách hàng đang cần một theme Wordpress vừa có thể làm blog, web,... vừa tạo các landing page để chạy Ads - tối ưu chuyển đổi.
WP Fastest Cache WordPress Plugin – Premium
Cache plugin là điều không thể thiếu cho website dùng nền tảng wordpress. Trong số các plugin cache nổi tiếng không thể nào không nhắc...
Swift Performance
Swift Performance
Cache plugin là điều không thể thiếu cho website dùng nền tảng wordpress. Trong số các plugin cache nổi tiếng không thể nào không nhắc...
social locker
Social Locker
Plugin này yêu cầu user share/like Facebook / Twitter/ Linkedin rồi mới hiện nội dung lên. Nội dung này có thể là: Link download Ebook...