Social Locker

Plugin này yêu cầu user share/like Facebook / Twitter/ Linkedin rồi mới hiện nội dung lên.

social locker

Nội dung này có thể là:

  • Link download
  • Ebook quý
  • Ảnh bản quyền

Giống như này, các bạn hãy share để hiện link download chính plugin này lên để bạn trải nghiệm nhé:

Link mua chính chủ nếu bạn lười share và có điều kiện trả phí cho tác giả nhé: https://codecanyon.net/item/social-locker-for-wordpress/3667715